Wolontariat

Oprócz wolontariuszy z Krajów Wspólnoty Europejskiej, wspierają nas i zdobywają pierwsze szlify pedagogiczne, praktykanci z uczelni pedagogicznch w Krakowie realizujących praktyki studenckie.

Wzorem lat ubiegłych w naszej placówce gościmy nowych przyjaciół, którzy wspierać będą pracę wychowawców. W miesiącu czerwcu 2015 roku przyjechali do naszej placówki, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem STRIM,  wolontariusze z UE w ramach międzynarodowego programu Wolontariat Europejski, którego celem jest wymiana wolontariuszy w celu zdobywania doświadczeń życiowych oraz zapoznawanie się z nowymi krajami, jak i zdobywanie praktyki zawodowej.

Gościmy dwóch wolontariuszy, którzy przez rok będą prowadzić zajęcia z dziećmi, są to Irakli Jibukhaia z Gruzji, oraz  Lazar Panovski z Macedonii,  Obecnie wolontariusze już pracują z dziećmi prowadząc między innymi naukę podstaw języka angielskiego oraz podstaw swych ojczystych języków. Nasi goście na codzień przygotowują wspaniałe poczęstunki dla dzieci, prezentują tradycję swych krajów, przedstawiają ciekawe, nam nie znane zajęcia sportowe, gry, zabawy ze swych krajów. Dla dzieci to doskonała okazja do dalekich „wycieczek”, poznania innych niż nasze tradycje, nauki tolerancji wobec innych postaw, zwyczajów, zachowań.