O Nas

Stowarzyszenie „ALF” – główny cel działania

W dobie przemian społecznych wielu młodych ludzi nie potrafi w nich się umiejscowić, nie potrafią nadążyć za stawianymi im wymogami i coraz wcześniejszą koniecznością podejmowania konkretnych decyzji, mających wpływ na resztę życia. Efektem tych niedostosowań jest ucieczka od kontaktu z rodziną, równeż częsta ucieczka w alkohol, narkotyki, przemoc i inne patologiczne zachowania. Naszym zadaniem jest stworzenie pozytywnej alternatywy dla wielu niewłaściwych sposobów życia młodych ludzi. Przedstawiamy więc im nasze propozycje normalnego życia, jesteśmy razem z nimi stwarzając atmosferę szacunku i tolerancji. Staramy się dać im pozytywny wzór do naśladowania.

 

Geneza

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” powstało w kwietniu 2007 roku z inicjatywy działaczy, skupionych wokół „Alf – Klubu” TPD działającego od 1987 roku. Ta sama grupa osób dotychczas pracująca i działająca w „Alf – Klubie”, założyła nową formę stowarzyszenia, bardziej otwartą, niezależną , posiadającą pełną autonomię i osobowość prawną Jesteśmy więc kontynuatorem i spadkobiercą ponad dwudziestoletniej działalności „Alf – Klubu” TPD, mamy identyczne cele i zadania.

 

„Stowarzyszenie dobrej woli”

Posiadamy bardzo skromne warunki i borykamy się z wieloma problemami, które rozwiązujemy dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którymi sami też jesteśmy. Wszelkie środki do prowadzenia naszej działalności pozyskujemy od ludzi dobrej woli, i to dzięki ich życzliwości i gorącemu sercu udaje się nam nadal trwać.