Pomóż Nam

Prosimy o pomoc

 

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”   zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy naszemu Ośrodkowi, poprzez objęcie nas stałą opieką materialną

.logo

 

 

 

 

Państwa pomoc umożliwiłaby nie tylko prowadzenie codziennej działalności opiekuńczo -wychowawczej dzieci i młodzieży z ubogich środowisk społecznych, ale również pozwoliłaby  na  organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, wyposażanie dzieci w niezbędne pomoce szkolne i osobiste, dożywianie dzieci,  wyposażenie Ośrodka.

Prosimy więc o rozważenie, czy moglibyście Państwo przekazywać naszemu Ośrodkowi np. przedmiotów z odrzutu, nie sprzedających się, lekko uszkodzonych, żywności, słodyczy o kończącym się wkrótce terminie ważności itp. czy w końcu pełnowartościowych produktów lub środków finansowych, które w dużej mierze przeznaczalibyśmy na zakup paliwa celem transportu dzieci jak i zaopatrzenia naszej placówki.

Ze swojej strony zobowiązujemy się do wzięcia udziału w akcji reklamowej Państwa Firmy (np. roznoszenie materiałów reklamowych, noszenie koszulek firmowych, organizowania imprez sportowych o puchar Państwa firmy itp.)  Prosimy  o Państwa uwagi i propozycje.

Pozyskane środki finansowe przeznaczamy również na organizowanie paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Nowego Roku czy też Dnia Dziecka. Nadmieniamy że w związku z zamieszczeniem naszej organizacji na liście instytucji charytatywnych, ofiarodawca może  ubiegać się o zwolnienie darowizn rzeczowych z podatku Vat . Natomiast dotacje pieniężne mogą zostać odpisane od podstawy wymiaru podatku dochodowego (darowizny można, na podstawie zachowanego dowodu wpłaty – odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym rozliczeniu podatkowym).

Podstawą  odliczenia są :

Dla osób fizycznych : – art. 26 ust 1 pkt 9 lit. a ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” (DZ.U. 00.14.176 – tekst jednolity z późn. zm.),

Dla osób prawnych :  – art. 18 ust 1 pkt 1 ustawy „o podatku dochodowym od osób prawnych”  (DZ.U 00.54.654 – tekst jednolity z późn. zm).]

 

Licząc na przychylne potraktowanie naszej prośby serdecznie w imieniu Zarządu jak i dzieci  dziękujemy.