Darowizny

Jak można nam pomóc? Jeżeli możesz proszę pomóż nam

 

Działalność Stowarzyszenia „ALF” polega na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb socjalno bytowych dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Swe cele ośrodek realizuje poprzez wyszukiwanie sponsorów i zbieranie środków umożliwiających działania statutowe [dary rzeczowe, środki finansowe wpłacane na konto bankowe Stowarzyszenia „ALF”].

 

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” posiada: 

 

NIP: 677 22 99 723

REGON: 120567076

KRS: 0000271315

 

Wszystkie filie i oddziały funkcjonujące w ramach naszego stowarzyszenia, obowiązuje statut „Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”.

 

Konto bankowe:

Citibank

31-038 Kraków

ul. Starowiślna 1

65 103 000 190 109853 000 153 668

 

 

 

Licząc na przychylne potraktowanie naszej prośby serdecznie w imieniu Zarządu jak i dzieci  dziękujemy.