Programy

P R O G R A M

P R O F I  L A K T Y K I   U Z A L E Ż N I E Ń

 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”

 

Cele programu:

 

Celem programu jest:

–           profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją

–           podniesienie świadomości społeczeństwa ludzi dorosłych na temat zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży

–          integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania patologiom społecznym i demoralizacji, troska całego środowiska o rozwój młodego pokolenia, wspólne opracowanie i realizowanie działań mających na celu realizację założonych celów wychowawczych

 

 

Czytaj więcej…