Historia

Geneza Stowarzyszenia „ALF”

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” powstało w kwietniu 2007 roku z inicjatywy działaczy, skupionych wokół „Alf – Klubu” TPD działającego od 1987 roku. Ta sama grupa osób dotychczas pracująca i działająca w „Alf – Klubie”, założyła nową formę stowarzyszenia, bardziej otwartą, niezależną , posiadającą pełną autonomię i osobowość prawną. Jesteśmy więc kontynuatorem i spadkobiercą ponad dwudziestoletniej działalności „Alf – Klubu” TPD, mamy identyczne cele i zadania.

 

Nasze działania – nasza historia

Nasze Stowarzyszenie „ALF” jest młodą organizacją, która dopiero rozpoczyna swą działalność po okresie formowania i organizowania, stąd też nasz dorobek jest bardzo skromny, jednak mamy dużą wole działania jak i potencjał do realizacji postawionych zadań.
W roku 2007 zorganizowaliśmy dla dzieci imprezę rekreacyjna z okazji Św. Mikołaja polegającą na wcześniejszym zbieraniu zabawek, słodyczy wśród studentów krakowskich uczelni, poczym wręczyliśmy te upominki dzieciom.
W roku 2008 rozpoczęliśmy prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Tynieckiej 122 w Krakowie, organizując dla dzieci i młodzieży codzienne zajęcia w godzinach od 11.30 do 17.00. Grupa wychowawców, praktykantów z krakowskich uczelni pedagogicznych i wolontariuszy m/inn z Finlandii, Włoch, Węgier, prowadzi szereg zajęć dla dzieci w tym codzienne dożywianie, uzupełnianie zajęć szkolnych. Zajęcia realizowane są w naszym Ośrodku przy ul. Tynieckiej w pracowni komputerowej, technicznej, sali gimnastycznej, smaczne posiłki przygotowują codziennie nasi wychowawcy. Jeden raz w miesiącu wydajemy ponad dwie tony żywności dla rodzin naszych podopiecznych prowadząc program Krajów Wspólnoty Europejskiej PEAD.
Współorganizowaliśmy również z MDK „DH” Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych w Korzkwi, prowadząc dla nich szereg zabaw i pomagając w organizacji imprezy. W lipcu 2008 roku uczestniczyliśmy jako wolontariusze w kolonii dla dzieci w Zawoii, prowadząc dla dzieci i młodzieży gry, zabawy, wycieczki turystyczne i sportowe. W roku 2009 organizowaliśmy dla dzieci i młodzieży wiele imprez rekreacyjnych jak: Powitanie Wiosny, Konkurs Wielkanocny, Ferie zimowe w mieście z wieloma atrakcjami jak udział w zajęciach na pływalni, konkursy sportowe na śniegu i lodowisku, Wakacje w mieście również z bardzo szerokim programem m/inn przelot samolotem do Radomia, Dzień Dziecka z wręczeniem paczek dla dzieci, Imprezę mikołajkową z wręczaniem paczek z prezentami i słodyczami dla dzieci, Wigilie z Wieczerzą Wigilijna dla dzieci i rodziców.
Oczywiście nie jest to pełny wykaz działań jakie podejmujemy dla dzieci i środowiska.