• Aktualności

    Stowarzyszenie „ALF”

    Stowarzyszenie „ALF” Organizacją Pożytku Publicznego Informujemy, że decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, z dnia 02.03.2010 roku, Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.