Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Dlaczego warto nam pomagać?

Dlaczego warto nam pomagać?

Warto nam pomagać bo wszyscy kiedyś byliśmy takimi samymi małym dzieciakami, którymi opiekujemy się w naszej placówce „ ALF”, dzieciakami borykającymi się z wieloma problemami, wyobrażeniami, marzeniami, planami, zachciankami.

Niejednokrotnie pozostawaliśmy z tym bagażem naszej przyszłości sami, zupełnie sami, nie wiedzieliśmy którą droga iść i dlaczego właśnie tą.

Często przypadek decydował o tym co zrobiliśmy następnego dnia, często okazywało się że nie był to dobry wybór, ale też niejednokrotnie potrafiliśmy intuicyjne wyczuć co jest dla nas właściwe a co nie. Jednak wiele razy życie nas „poparzyło”

Wielu z nas zaufało nie właściwym osobą, choć podawali się jako nasi koledzy, przyjaciele. Innych nie zauważaliśmy gdy później to właśnie oni nas wspierali.

Gdy spojrzymy w naszą przeszłość, zobaczymy wielu naszych kolegów z podwórka, którzy do dziś pozostali w „azymutowej” rozterce i tych którzy niewłaściwie wybrali ale i tych którzy są szczęściarzami bo dokonywali właściwych wyborów.

Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „AL.F” próbuje być „zwrotnicą”, która pokazuje zagrożenia wynikające z naszych wyborów oraz ich konsekwencje – właśnie to jest naszą misją i właśnie dlatego warto nam pomagać, o co wszystkich tych, którzy już dawno dokonali wyborów, tych wyborów które sprawiły że ich życie przyniosło im spełnienie i rozwój, prosimy o wsparcie w imieniu dzieci, którymi opiekuje się Placówka „ALF” .

Wyjazd rekreacyjno-integracyjny

WYJAZD REKREACYJNO – INTEGRACYJNY

Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”

1– MIEJSCE Ośrodek Szkolno Wypoczynkowy „Na Kamieńcu” w

miejscowości Chochołów k/ Zakopanego

2- TERMIN od 23 stycznia [sobota] do 31 stycznia [piątek] = 6 dni

[wyjazd o godz. 9.00 z parkingu szkolnego przy ul. Tynieckiej 122,

powrót około godziny 17.00, odbiór dzieci z miejsca wyjazdu]

3- PEŁNY KOSZT 420 zł, rodzice ponoszą 50% kosztów tj; 210

4- ILOŚĆ 13 osób + 2 osób kadry

5- WIEK 8 – 15 lat

6- ZGŁOSZENIA 12 stycznia na poniżej zamieszczonej karcie zgłoszenia wraz z

opłatą gwarancyjną 100 zł w placówce „ALF” [od 12.30 do 18.30 ]

7- WPŁATY do 15 stycznia na konto Stowarzyszenia „ALF”

8- SPOTKANIE 12 stycznia – wtorek – godzina 18.00 w placówce

RODZICÓW Stowarzyszenia „ALF: ul. Tyniecka 122 – wejście od strony parkingu

samochodowego

9- KIEROWNIK wychowawca mgr Klaudia Karmoniuk

10- KONTAKT TELEFONICZNY 12 267 50 27 [w godzinach 12.30 18.30 ]

11- ORGANIZATOR Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”

30-376 Kraków ul. Tyniecka 122

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko dziecka ——————————————————————–

Adres ———————————————————————

Telefon matki ———————————————————————

Telefon ojca ———————————————————————

Szkoła , klasa ———————————————————————

Zgłaszam udział mego dziecka w wyjeździe rekreacyjno – integracyjnym do Chochołowa.

Jednocześnie zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i ustaleń organizatora.

Kraków dnia ——————————— Podpis rodzica ——————————-