Ze smutkiem zawiadamiamy że w wieku 78 lat odszedł pan Karol Piech.

Ze smutkiem zawiadamiamy że w wieku 78 lat odszedł pan Karol Piech.

Pan Karol był współzałożycielem Stowarzyszenia „ALF”, był Członkiem Zarządu, wcześniej pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie oddział Podgórze.

Pan Karol był aktywnym działaczem, bezpośrednio zaangażowanym we wspieranie ubogich rodzin a szczególnie troszczył się o dzieci zagrożone patologiami społecznymi. Organizował dla dzieci i młodzieży zajęcia integrujące na koloniach poza miastem, mobilizujące ich do samodzielności i aktywności życiowej. Ostatnio ze swej skromnej emerytury pomagał dzieciom i rodzinom zakupując najniezbędniejsze artykuły . Pana Karola będzie nam bardzo brakowało.