1 % Podatku Dla ALFA

SZANOWNI  PAŃSTWO

 

Prosimy o wsparcie naszego stowarzyszenia i przekazanie 1% na realizacje naszych celów – KRS: 0000271315

 

Zapraszamy do pobierania darmowego Programu PIT Format 2016:

*PIT-28, -28A, -28B, -36, -36L, -37, -38, -39
* sprawnie wysyła e-deklaracje
* drukuje przelewy do urzędu skarbowego
* generuje wydruki
*zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi
*jedyny posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 

Prosimy o przekazanie 1% podatku. Dziękujemy!

button_1_200x135px    button_2_200x140px

 

 

 

Właściwości programu:

 • zawiera aż 8 typów deklaracji podatkowych (PIT-28, -28A, -28B, -36, -36L, -37, -38, -39 ), 7 rodzajów załączników (PIT-B, -D, -O, -2K, -M, -ZG, -Z) oraz formularze NIP (NIP-2, NIP – 7, NIP – B, NIP – C,
 • NIP – D, NIP 2A, ZAP 3)!
 • sprawnie wysyła e-deklaracje. NOWOŚĆ- Podgląd i wydruk e-deklaracji w formie deklaracji papierowych!
 • drukuje przelewy do urzędu skarbowego
 • generuje wydruki, co ważne dane wpisane do jednego druku można eksportować do innego dzięki czemu nie ma konieczności wprowadzanie wielokrotnie tych samych danych.
 • daje możliwość zapisu deklaracji do pliku PDF

 

W związku z możliwością przekazania 1% należnego  podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej części podatku, dla Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF”.

 
Uprzejmie informujemy, że decyzją Sądu Rejonowego z dnia 02.03.2010 roku, Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ALF” otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Informacja ta znajduje się również  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   www.mpips.gov.pl   w zakładce: Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego.
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r [ Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ] można przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.

 

Państwa dar umożliwiłby naszej placówce działania statutowe w tym podjęcie się dożywiania dzieci oraz organizowania  zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

W nadziei na pozytywne przyjęcie naszej prośby, pozwalamy sobie  podać numer KRS-u.  Bardzo Państwa prosimy o pomoc.

 

 

KRS:    0000271315

1% podatku – podstawy prawne

 

* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

* Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

*Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

 

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
 • emeryt;
 • podatnik, którego rozlicza pracodawca;
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

1 % podatku – krok po kroku

 

To naprawdę proste! Wystarczy tylko:

W rubryce „Nazwa OPP” wpisać: STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF”

W rubryce „Numer KRS” wpisać: 00 00 27 13 15

 

Na zakończenie wypełnić rubrykę „Wnioskowana kwota” wpisując do niej kwotę stanowiącą 1% podatku.

 

NOWOŚĆ:

– podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);

– podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego

– podatnik może w tym roku zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem. W ten sposób stowarzyszenie, hospicjum, fundacja czy inna opp będzie mogła dotrzeć do swoich darczyńców.

Urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowe informacje:

1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia (a ryczałtowcy po 1 lutego), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej – organizacje 1% podatku stracą.

Możesz dać więcej – zachęcamy Cię do przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia „ALF”. W przyszłym roku będziesz ją mógł odpisać od podatku.

                                                                                                                                     Zarząd Stowarzyszenia „ALF”